Informace o zahájení správního řízení ve věci stanovení průzkumného území

Jedná se o nové řízení s odlišným žadatelem – firmou AD FUTURE MINERALS s.r.o.. Týká se k.ú. Chvalovice, Lužice a Lhenice.  Ministerstvo životního prostředí dne 19.9.23 oznámilo zahájení správního řízení na průzkum ložiska vyhrazených nerostů, z nichž je možno průmyslově vyrábět kovy. Dotčené průzkumné území je o rozloze 10,6 km2. Nyní ve spolupráci s právníkem […]

Informace ke stanovení průzkumného území na těžbu živce a křemene v k.ú. Lužice

Dopisem ze dne 28.6.23 zahájilo Ministerstvo životního prostředí na základě žádosti od firmy GET s.r.o. řízení o prodloužení platnosti Rozhodnutí o stanovení průzkumného území na těžbu živce a křemene v k.ú. Lužice ze 7.7.2020 o 2 roky. Dne 15.7. bylo odesláno zamítavé stanovisko za Obec Lužice spolu s nesouhlasnými stanovisky většiny vlastníků dotčených pozemků. MŽP […]

Svoz komunálního odpadu

Každé úterý zajišťují Technické služby Prachatice s.r.o. svoz komunálního odpadu v obci.