Obecní úřad

Lužice 23, 384 11 Netolice

+420 606 642 944

Starosta obce

Úřední hodiny

Pondělí 17:30 - 19:30 hod

Obec Lužice obdržela dotaci

Název akce: ošetření řezem 6 ks dubu letního v k.ú. Lužice u Netolic.

Na základě podané žádosti o poskytnutí dotace z programu Z1512 Národní plán obnovy – komponenta 2.9. – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, obdržela obec dotaci ve výši 40 130 Kč, což představuje 89,1 % vynaložených nákladů.Popis opatření: provedení bezpečnostního řezu a lokální redukce stromů, posílení další perspektivy a zdravotního stavu s cílem zvýšit odolnost na extrémní klimatické podmínky.

Popis: předmětem akce bylo odborné ošetření 6 ks vzrostlých až mohutných dubů letních (Quercus robur), které jsou počátkem stromořadí. Stromy jsou umístěny podél asfaltové komunikace, vedoucí směrem na Netolice. Koruny byly u některých stromů na návětrné straně asymetrické, více zatížené a tím náchylnější k poškození při extrémních klimatických podmínkách, stupeň proschnutí byl průměrný až nadprůměrný. 

Zdůvodnění realizace projektu a popis přínosů akce z hlediska cílů programu: péčí adaptovat stromořadí dubů na probíhající a očekávané změny klimatu, stabilizovat jejich stav a posílit další perspektivu. Zároveň došlo ke zlepšení provozní bezpečnosti a stability stromů.

Harmonogram prací: 15.7.2023 – 15.10.2023

Místo realizace opatření: k.ú. Lužice u Netolic, p.č. 573/1 (Turků cesta)

Tímto obec plní povinnost veřejné publicity s odkazem na fond. Děkujeme za podporu.

https://next-generation-eu.europa.eu/index_cs

small_c_popup.png

Rádi Vám odpovíme.

Formulář pro Vaše dotazy.