Obecní úřad

Lužice 23, 384 11 Netolice

+420 606 642 944

Starosta obce

Úřední hodiny

Pondělí 17:30 - 19:30 hod

Informace ke stanovení průzkumného území na těžbu živce a křemene v k.ú. Lužice

Dopisem ze dne 28.6.23 zahájilo Ministerstvo životního prostředí na základě žádosti od firmy GET s.r.o. řízení o prodloužení platnosti Rozhodnutí o stanovení průzkumného území na těžbu živce a křemene v k.ú. Lužice ze 7.7.2020 o 2 roky. Dne 15.7. bylo odesláno zamítavé stanovisko za Obec Lužice spolu s nesouhlasnými stanovisky většiny vlastníků dotčených pozemků. MŽP nebralo na argumentaci a nesouhlas zřetel (a to jak v roce 2020, tak i letos) a dne 9.8. zaslalo Rozhodnutí č.j. MZP/2023/212/1014 o prodloužení doby platnosti.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 18.8.23 schválilo podání Rozkladu proti rozhodnutí ministrovi ŽP a odeslalo ve stanovené lhůtě.

Zastupitelstvo tímto děkuji JUDr. Karlu Šetkovi za přípravu odpovědi – rozkladu a všem majitelům dotčených pozemků za rychlé jednání a vystavení nesouhlasných stanovisek se vstupem za účelem geologických průzkumů.

small_c_popup.png

Rádi Vám odpovíme.

Formulář pro Vaše dotazy.