Obecní úřad

Lužice 23, 384 11 Netolice

+420 606 642 944

Starosta obce

Úřední hodiny

Pondělí 17:30 - 19:30 hod

Zastupitelstvo schválilo Zadání Územního plánu Lužice

Na zasedání dne 18.8.2023 zastupitelstvo schválilo konečné znění Zadání Územního plánu Lužice upravené na základě uplatněných stanovisek dotčených orgánů. Máme tak kompletní dokumentaci pro podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí – Územní plán – jednotný standard, která bude zpracována a odeslána tento týden.

small_c_popup.png

Rádi Vám odpovíme.

Formulář pro Vaše dotazy.