Ú Ř E D N Í   D E S K A


   Závěrečný účet obce za rok 2014

zveřejněno: 30.03.2015

sejmuto: 17.08.2015

   Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

zveřejněno: 30.03.2015

sejmuto: 17.08.2015

   Veřejná vyhláška - záměr vydání opatření obecné povahy

zveřejněno: 04.05.2015

sejmuto: 17.08.2015

   Návrh vymezení zastavěného území obce

zveřejněno: 04.05.2015

sejmuto: 17.08.2015

   Veřejná vyhláška - oznámení vydání opatření obecné povahy

zveřejněno: 17.08.2015

sejmuto: 23.11.2015

   Návrh rozpočtu obec na rok 2016 a rozpočtový výhled na roky 2017 až 2019

zveřejněno: 23.11.2015

sejmuto: 30.3.2016

   Závěrečný účet obce za rok 2015

zveřejněno: 30.03.2016

sejmuto:

   Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015

zveřejněno: 30.03.2016

sejmuto:

   Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NETOLICE

zveřejněno: 04.04.2016

sejmuto:

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen "registr"), ukládá veřejným funkcionářům oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, případně finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Registr je veřejný a každý má právo do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Registr je uložen u starosty obce, který vede evidenci o nahlížení do registru. Nahlížení do registru je možné i v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Povinnost podat oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb. vznikne současným veřejným funkcionářům nejdříve za rok 2007, přičemž lhůta k podání je do 30. června 2008. Do té doby bude registr obsahovat pouze oznámení veřejných funkcionářů, kteří ukončili výkon funkce.

K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které udělí příslušný obecní úřad.

A R C H I V
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

zveřejněno: 20.12.2011

sejmuto: 16.05.2012

   Schválený rozpočet obce na rok 2012

zveřejněno: 20.12.2011

sejmuto: 25.11.2013

   Návrh rozpočtu Obce Lužice na rok 2013 a rozpočtový výhled na období 2014 až 2016

zveřejněno: 23.11.2012

sejmuto: 25.11.2013

   Návrh rozpočtu obec na rok 2014 a rozpočtový výhled na roky 2015 až 2017

zveřejněno: 25.11.2013

sejmuto: 24.3.2014

   Návrh rozpočtu obec na rok 2015 a rozpočtový výhled na roky 2016 až 2018

zveřejněno: 24.11.2014

sejmuto: 30.3.2015

optimalizováno na rozlišení 1024x768
© SPöSCHL 2011